Quins pares entren a l’escola i quins es queden a la porta?