colonies_bloc
Us informem que Cet10 està enviant cartes per correu postal a casa per informar-nos que la 2ª reunió de les colònies tindrà lloc a l’escola el proper dijous dia 18 de juny a les 19’00.
Caldrà portar el resguard d’haver fet d’ingrés del segon pagament.
Moltes gràcies.

Comissió de colònies.