L’ institut escola és un projecte d’organització dels centres que proposa que convisquin en un mateix espai una escola de primària i un institut de secundària. D’aquesta manera, l’alumnat comparteix un únic projecte educatiu
Més informació: Vídeo institucional a la web del Departament d’Educació.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio.