20130604-084048

Socis de l’Ampa de l’Escola Pere IV

Benvolguts i benvolgudes,

Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoco per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:     27 d’octubre de 2015 (dimarts)

Hora:    19:00 hores

Lloc:      Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

• Aprovació de l’acta anterior celebrada el 16 de juny de 2015.

• Tancament balanç curs 2014/2015.

• Presentació Pressupost curs 2015/2016.

• Informació comissions.

• Convocatòria eleccions Junta Directiva (període 2015-2017) 

• Precs i preguntes

Barcelona, 13 d’octubre de 2015

La secretària

Júlia Fajardo Garcia

 

Tindrem servei d’acollida per als nens i nenes.