Text i Foto: Josep Maria March
AVÍS:
He cregut convenient traslladar les fotografies que estaven hostatjades a www.pbase.com/jmmarch  a l’ ARXIU FOTOGRÀFIC de l ‘AMPA www.pbase.com/ampa
.