20130629-073620.jpg
Hem recollit:

– 40 kg de pasta
– 39 kg d’arròs
– 35 litres llet
– 3kg de galetes
– 1 litre brou
– 10 litres oli
– 1 kg de cafè
– 2 kg de sucre
– 1 kg de farina
– 38 kg de llegums

Els propers dies farem arribar tots els aliments recollits al Banc dels Aliments.

Un cop més, gràcies

AMPA