Aquest es el llistat de llibres no retornats de la biblioteca de l´escola de pares i ens agradaria que si algú troba per casa algun llibre d´aquests el faci arrivar a la biblioteca. Moltes gràcies

LLISTAT DE LLIBRES NO RETORNATS

 

CONVIVENCIA:

CONV-9 Escola de pares. Mª jesús Comellas

 

EDUCACIÓ:

EDU-1 Ben educats. Salvador Cardús

EDU-2 El desconcert de l´educació. Salvador Cardús

EDU-10 ¡Quién manda aquí!. Nova Rodríguez

EDU-11 Límites a los niños. Cornelia Nitsch

EDU-23 Educación vial. Ajuntament

EDU-24 El niño de cinco años. Martí White

 

LECTURA:

LEC-7 Enseña a tu hijo a cocentrarse. Lee Hausner

 

COMUNICACIÓ

COM-1 El cuaderno de bitácora. Ferrán Ramón Cortés

COM-3 El quadern de Bitácora. Ferrán Ramón Cortés

COM-6 Converses amb Max. Ferrán Ramón Cortés

Com-10 El premi . Ferrán Ramón Cortés

 

CONFLICTES

CONF-8 Hijos de padres separados. Alejandra Vallejo Nájera

 

EMOCIONS

EMO-1 Construir la autoestima en primaria. Solange Luneau

EMO-14 El creixement emocional del nen. Arantxa Coca

 

JOC

JOC-2 Descubrir jugando. Pepa, Majem…

JOC-3 Niños crativos. Dorothy Einon

 

POBLENOU

POBL-3 EL Poblenou:  més de 150 anys d´història. Arxiu històric del Poblenou

POBL-4 Poblenou (El passat a Poblenou)

 

AUDIOVISUALES

AUD-1 Història de Poblenou. Arxiu Històric del Poblenou

AUD-2 Poblenou sota la Guerra Civil. Arxiu històric del Poblenou

AUD-5 Dir No també educa. Vladimir Reinhardt