portada_assajosp4
Jessica Paulino (…gràcies !), ens ha fet carribar unes imatges dels assajos de P4 (Gavines).

Les fotos: www.pbase.com/ampa/09assajosp4