Aquest mes de març s’ha cobrat la segona part de la quota de l’ AMPA (22,50 euros)

S’ha descomptat a les famílies beneficiaries, la subvenció rebuda per extraescolars del curs passat (2a pagament)