Informació per les famílies de l’AMPA

Aquest mes hem passat la quota d’ extraescolars de 15 €, mes les quotes de les diferents activitats extraescolars que gestiona l’ ampa ( teatre, art, piscina i  batukada)