Posem a la vostra disposició els estatuts de la Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Escola Pere IV.

Estatuts AMPA Pere IV

 

ESTATUTS AMPA