video-jpg

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu des de fa molts anys la Comissió Pedagògica organitza la Ballaruga.

Som molts/es els que participem activament en la seva realització i  un cop més volem comptar amb la vostra participació en la que ja serà la nostra vuitena edició.

Molts sou veterans o  ja heu col·laborat en alguna ocasió, i altres a lo millor els agradaria iniciar-se per primer cop com a responsables de grup.

Es per això que ens dirigim a vosaltres amb més antelació que de costum, per fer una previsió de les persones que portaran a terme aquesta gran aventura.

Per qui encara no s’hagi iniciat farem un breu resum del que consisteix l’activitat i quines son les tasques que s’han de realitzar  com a responsable de grup:

Descripció de l’activitat.

La Ballaruga és una activitat de ball que es representa el dia de la festa de fi de curs ( 15 de juny per la tarda) abans del sopar de germanor.

Cada grup compta amb tres responsables(com a mínim una veterana/à per grup), en el que disposarà d’una sessió setmanal de mitja hora, a partir del 8 d’abril fins a final de curs.

Abans de la primera sessió s’establirà un període d’inscripció. Els responsables també es reuniran amb la Comissió Pedagògica per qüestions organitzatives i per determinar el tema i desenvolupament central del festival.

El compromís ha de ser durant els tres mesos que dura l’activitat.

Tasques dels responsables de grup.

 

 • Assistir  a les reunions organitzatives de la Comissió Pedagògica

( mínim un responsable de grup), per tal d’establir horaris i qüestions organitzatives.

 • Assistir a tots els assajos.
 • Escollir una cançó adequada al tema abans de la primera sessió i informar-ne a la Comissió Pedagògica.
 • Muntar una coreografia adequada a l’edat de les nenes/es i d’acord amb les directrius de la Comissió Pedagògica.
 • Coordinar-se amb la resta de col·laboradors ( la C.P us facilitarà un llistat de voluntaris), per planificar el vestuari, complements i maquillatge dintre dels límits del pressupost.
 • Facilitar un numero de compte al tresorer, per tal de que us pugui ingressar els diners pressupostats pel vestuari.
 • Comprometre’s a lliurar els tiquets de compra corresponents a dites despeses.

Compromisos en les sessions setmanals.

 

ü  Es demana màxima puntualitat en les entrades i sortides.

ü  Abans de l’hora ningú pot accedir a l’escola.

ü  Un dels tres responsables de grup s’encarregarà de recollir els alumnes a l’entrada principal de l’escola, l’altre a recollir l’equip de musica al despatx de l’Ester.

ü  Quan tingui tot el grup complet aniran a l’aula indicada per realitzar l’assaig:

 • Ompliran la graella d’assistència.
 • Només restaran a l’aula les/els responsables de grup.
 • En els grups d’infantil, una de les responsables s’encarregarà d’acompanyar als infants al lavabo.
 • Durant l’activitat controlaran que no es toqui cap material de l’escola.
 • Al finalitzar l’activitat s’encarregaran d’entregar  als alumnes a les famílies, tornaran l’equip de musica a l’Ester i deixaran tot endreçat.
 • Si algú dels responsables no pot assistir a alguna de les sessions buscarà substitut.
 • Davant qualsevol incident o entrebanc en les primeres sessions d’assaig, caldrà comunicar-ho d’immediat a la Comissió Pedagògica.

Us animem a participar en aquesta gran aventura.

Busquem:

 • Compromís durant els tres mesos de l’activitat.
 • Capacitat d’organització
 • Sentit del ritme
 • Coordinació amb la resta de companys/es
 • Bon humor i il·lusió.
 • Ganes de gaudir amb els nostres infants

Si esteu interessats, ompliu aquesta butlleta i lliureu-la a la secretaria de Ampa ( Ester) o a la conserge ( Maria), abans del 12 de març.

– Butlleta

Comissió Pedagògica Ampa Pere IV