Benvolguts/des socis/es,

La Junta Directiva de l’AMPA de l’Escola Pere IV, reunida en sessió ordinària el passat dia 19 de setembre de 2017, i d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’associació, va acordar la convocatòria d’eleccions per escollir els membres de la Junta Directiva per a un nou perí­ode de dos anys (2017-2019) i va establir el procediment que se seguirà.

 

Així­ mateix, es va acordar el següent calendari electoral:

  • Termini per a la presentació de candidatures

Del dilluns, 2 d’octubre, al dilluns, 16 d’octubre de 2017

  • Proclamació de candidatures

Entre el dimarts, 17 d’octubre, i el divendres, 20 d’octubre, l’actual Junta Directiva farà  públiques les candidatures presentades a través d’aquest blog de l’AMPA (www.ampa.pereiv.cat)

  • Convocatòria de l’Assemblea General i Jornada Electoral

Entre el dilluns, 23 d’octubre, i el dimecres, 25 d’octubre, l’actual Presidenta de l’AMPA convocarà  l’Assemblea General Ordinària, durant la qual tindrà  lloc l’elecció de la nova Junta Directiva, a través d’una carta enviada per correu electrònic a tots els socis i publicada en el blog.

  • Assemblea General i Jornada Electoral

Dijous, 9 de novembre de 2017 a les 19:30

 

Procediment a seguir per presentar una candidatura:

Els pares i mares interessats a presentar la seva candidatura per a la Junta Directiva ho poden fer omplint la butlleta que trobaran adjunta i presentant-la a la secretaria de l’escola abans del dia 16 d’octubre.

Butlleta Eleccions Junta 2017

La Junta Directiva ha de comptar amb President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i un nombre indefinit de vocals. Les persones interessades a presentar candidatura han d’especificar a quin càrrec opten o bé indicar que els és indiferent el càrrec a ocupar en la Junta. En aquest cas, la Junta escollida acordaria de comú acord quina responsabilitat se li atribueix.

La Junta Directiva que surti escollida tindrà  un mandat de dos anys (2017-2019).

En la darrera reunió de la Junta Directiva actual, celebrada el 19 de setembre, la major part dels seus membres van mostrar la seva disposició a presentar també candidatura per algun dels càrrecs, excepte per a la Vocalia d’Extraescolars i la Vicepresidència.

Així­ mateix, els membres de la Junta Directiva actual animen a tots els pares i mares a formar part de la Junta de l’AMPA, per millorar d’aquesta manera les possibilitats de fer una feina profitosa per als alumnes, les famí­lies i la nostra escola.

Cal remarcar que tots els pares i les mares que estan fent un servei a l’AMPA, tant des de la Junta com des de qualsevol altra responsabilitat, ho fan de forma absolutament voluntària, sense rebre, per tant, cap mena de guany ni recompensa per la seva tasca.

 

Funcions de la Junta de l’AMPA:

a) Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat.

b) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.

c) Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.

d) Dur a terme les decisions de l’assemblea.

e) Organitzar les activitats.

f) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associació.

g) Realitzar una memòria d’activitats.

h) Representar l’associació davant l’opinió pública.

i) Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles i participin en les activitats del centre i de l’associació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

 

Atentament,

Junta de l’AMPA de l’Escola PereIV

Barcelona, 26 de setembre de 2017