Pares i Mares de Pere IV,

Des de la Comissió de Comunicació estem estudiant la millor manera d’organitzar la informació del bloc. Som primerencs i la nostra comunitat és bastant heterogènia, així que abans de tot us demanem paciència, anirem aprenent a poc a poc.

Volem presentar-vos, en línies generals, l’estructura de la qual partim i que posarem a prova durant aquest curs:

• Les notícies informatives formen, com fins ara, el gruix del bloc. Normalment vénen donades per les Comissions i ens posen al dia de totes les activitats que realitza l’AMPA. En aquesta secció podeu publicar, com veniu fent, informacions pràctiques de tot tipus, com ara activitats que us puguin semblar interessants del barri, esportives, culturals, etc.

• Sota l’etiqueta d'”opinió”, publicarem els articles i comentaris més personals que ens envieu, amb la idea de posar-los en comú i així generar temes de debat entre tots. Per a això, només us demanem que aquests articles segueixin una estructura coherent amb la del bloc, per facilitar el seu etiquetatge, consulta i possibles comentaris:

Els temes s’haurien de publicar d’un en un. Si en un mateix article es barregen diversos temes de debat, generarem comentaris caòtics i problemes a l’hora de buscar la informació dins del bloc.

És important afegir un títol a cada tema perquè puguem reconèixer-lo fàcilment. Per la nostra part afegirem l’epígraf “article d’opinió” com fins ara, perquè aquest tipus d’articles es diferenciïn dels merament informatius.

És bona idea aportar informació complementària a cada tema. Pot ajudar-nos a tots, com a punt de partida, per saber de què estem parlant i enriquir així el diàleg (poden ser imatges, links, pdf’s…)

L’ús d’emoticones és molt freqüent a tots els blocs que hem visitat, sobretot a l’hora de publicar comentaris. Ajuden a donar expressivitat a les frases i eviten malentesos.

Evitem tant com sigui possible la queixa personal, per a això és més raonable i eficaç utilitzar un altre mitjà d’expressió. Pretenem que aquesta secció propiciï un debat constructiu sobre temes que ens afecten a tots.

És indispensable que l’article i els comentaris vagin signats amb nom i cognom, a fi que cadascun pugui responsabilitzar-se de les seves opinions.

• Ampliarem la secció d’Enllaços, afegint adreces d’interès a l’àmbit de Poblenou, sobre educació, institucionals, etc. Si penseu en alguna que no hauria de faltar, envieu-nos el link perquè la puguem afegir.

• La pàgina de Documents contindrà només documents d’interès general per descarregar-se , tal com s’havia fet fins a aquest curs. Tenen cabuda aquí les actes de les assemblees, estatuts, pressuposts, etc. És a dir, una pàgina més oficial del que és ara.

• El material publicable heu de enviar-lo a l’adreça de correu del bloc: bloc.ampa@gmail.com

La nostra idea és que el bloc vagi renovant-se i millorant cada dia.

Envieu-nos els vostres suggeriments!!!

Comissió de Comunicació