El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs presentat per FaPaC contra el bloqueig del Parlament de Catalunya a la ILP “Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català”

  • La supressió de la ILP va suposar un atemptat contra la llibertat democràtica i la participació de la ciutadania.
  • La ILP va aconseguir prop de 70.000 signatures que es van registrar en el Parlament per deixar constància de l’ampli suport ciutadà.

    Barcelona, 12 d’abril de 2013

    El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara i la demanda que la FaPaC va presentar l’any passat després de conèixer la decisió de la Mesa del Parlament de Catalunya, el 20 de març de 2012, de rebutjar la ILP “Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu. 6a hora per a tothom català” durant la seva tramitació, malgrat haver-la autoritzat prèviament. La FaPaC mostra la seva satisfacció, ja que el TC només acostuma a acceptar un 1% dels recursos presentats.

    La paralització de la ILP va suposar un atemptat contra la llibertat democràtica i la participació política de la ciutadania. Tot i així, la FaPaC va continuar la seva reivindicació i va continuar amb el procés de recollida de signatures arreu de Catalunya. El mes de juny de 2012, la federació va fer entrega i va registrar en el Parlament les prop de 70.000 signatures recollides, en un acte simbòlic amb el qual es va voler deixar constància de l’ampli suport de les famílies i de la ciutadania, ja que es van superar les 50.000 signatures mínimes exigides.

    El febrer de 2012, la FaPaC va impulsar la ILP per reclamar que la sisena hora es tornès a implantar de forma generalitzada i gratuïta en totes les escoles catalanes amb un objectiu clar: garantir que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats independentment del centre on estudiïn i aconseguir una millora en l’equitat del sistema escolar -escola pública i concertada han de compartir un mateix horari escolar i oferta educativa, com ho van fer del 2006 al 2011-.