Per confirmar l’assistència del vostre fill/a al servei d’acollida especial que tindrà lloc el dia 21 de Desembre de 2018 (l’horari del qual serà de 15:30h a 16:30h), us heu de dirigir a la secretaria Ampa i confirmar-lo mitjançant l’entrega del resguard que s’adjunta a continuació i fent efectiu l’import pertinent ( 2 euros) a l’Ester Portillo (secretària de l’AMPA).

BUTLLETA INSCRIPCIÓ

Casalet_desembre