tions

Com cada any, posem a la vostra disposició el tradicional Casal de Nadal.

Inscripcions  

Del 23 de novembre a l’11 de desembre de 2015.

Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc Sabadell ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard d’ingrés i el full d’inscripció a la secretaria de l’AMPA de l’escola (Ester Portillo) de dilluns a divendres de 8. A 11h i de 16 a 19h i els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11h o a la coordinadora d’activitats extraescolars (Laura Pitarch).
També podeu realitzar la inscripció a través de la nostra pàgina web:  www.fundaciócet10.org

Normativa del casal i devolucions

L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici es retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% amb justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

Per a més informació, DIPTIC-CASAL-DE-NADAL-2015 pere iv (3)