CALENDARIACTUALITZAT
Calendari actualitzat amb les dates de les sortides organitzades pel Grup d ‘Excursions.

*Falta la data de l’acampada que encara no ha estat fixada.