b062

Ballaruga 2006

Descripció de l ‘activitat
Es tracta d’una activitat de ball, expressió corporal i teatre. Cada grup compta amb dues mares/pares responsables que realitzen les coreografies i controlen els assajos.
La Ballaruga continua sent una activitat oberta i gratuïta per a tots els cursos.
Cada grup farà una sessió setmanal de tres quarts d’hora de l’abril fins a principis de juny.

taula

Per al bon funcionament de l’activitat i per qüestions organitzatives, demanem omplir la butlleta d’inscripció que heu trobat a la carpeta viatgera i lliurar-la en el termini corresponent a la secretaria de l’Ampa( Esther o Aida ) abans del 24 de març.

INSCRIPCIÓ BALLARUGA 2009.
COMPROMISOS I RECOMANACIONS.
Per a una millor organització és convenient que els nens i nenes s’apuntin preferentment amb el grup de la seva classe, en casos puntuals es podran apuntar a l’altre grup. És important especificar-ho en la butlleta d’inscripció.

Com que els grups són molt nombrosos i per tal de facilitar les tasques dels voluntaris/es, voldríem fer algunes recomanacions:
 Els pares/mares hauran de portar els nens/es al lloc on indiquem. Cal que sigueu puntuals.
 Durant l’activitat nomes restaran a l’aula els dos responsables de grup.
 A la sortida els nens/es seran lliurats a les famílies per part dels responsables a la porta del carrer Bilbao. Demanem que abans de l’hora ningú accedeixi a l’escola.
 Penseu que no es tracta d’una prolongació del servei d’acollida, ni d’un extraescolar. És una activitat dirigida per pares i mares voluntàries. Parleu amb els vostres fills/es, per a que entenguin el contingut de l’activitat. Si en el desenvolupament de les sessions algun nen/a es nega rotundament a participar en el ball pot suposar un trasbals per a la resta d’ infants i per a les coreografies que moltes vegades estan coordinades en funció dels número de nens/es.
 Els responsables tenim moltes ganes i motivacions per fer les coses el millor possible, però no som professionals del lleure. Per això demanarem als nens i nenes una actitud positiva i bon comportament. Parleu amb els vostres fills/es a fi d’evitar conflictes.
 Darrera de cada grup hi ha un treball coreogràfic, de vestuari, organització…Si us plau, sigueu constants en l’assistència i puntualitat a les sessions dels assajos per a una millor coordinació.
Així doncs si algun dels participants no compleix aquestes recomanacions bàsiques s’avisarà a la família.

Desitjaríem que els pares/mares dels nens/es que assistiran a aquesta activitat s’impliquessin en alguna de les tasques organitzatives.
És per això que hauríeu d’ omplir la butlleta de col•elaboradors, ajudant en allò que creieu més oportú.

Comissió Pedagògica Ampa Pere IV.