20121031-135857.jpg

Barcelona, 31 d’octubre de 2012
Benvolguts pares i mares,

Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis de l’AMPA de l’Escola Pere IV que celebrarem el proper dijous 15 de novembre de 2012 a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19 h en segona, al gimnàs de l’escola, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ CURS 2011-12
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST 2012- 13.
4. INFORMACIONS VARIES : ACCIONS CONJUNTES AMB ALTRES ESCOLES
5. INFORMACIONS DE LES NOVETATS DE LES COMISSIONS.
6. TORN OBERT DE PARAULES. PRECS I PREGUNTES

Esperem comptar amb la vostra assistència, escoltar les vostres propostes i/o suggeriments !!!

Hi haurà servei d’acollida

Salutacions,
Patricia Sarrias,
presidenta
AMPA​PERE IV