Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoquem per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:   04 de novembre de 2020 (dimecres)

Hora:   19:30 hores

Lloc:    Reunió telemàtica via Google Meet

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta anterior
 2. Tancament balanç curs 2019/2020.
 3. Aprovació Pressupost curs 2020/2021.
 4. Valoració de la situació durant el confinament per la COVID.
 5. Rebaixa quota AMPA pel curs 2020-21
 6. Informació comissions i programació d’activitats:
  1. Valoració colònies de l’escola per part de la Comissió de Casals i Colònies.
  2. Club de Lectura i dotació al programa de lectura de l’escola.
  3. Projectes de la Comissió Pedagògica.
  4. Comissió de Comunicació: Formació en tecnologia, canal de Telegram
  5. Canvi de Loteria Nacional a La Grossa.
 7. Precs i preguntes

El link per conectar-se a la reunió es publicarà via canals de comunicació de l’AMPA el mateix dia de la reunió.