Socis de l’Ampa de l’Escola Pere IV

03-tots-fem-pinya

Benvolguts i benvolgudes,

Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoco per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:   9 de juny de 2016 (dijous)

Hora:   19:30 hores

Lloc:    Gimnàs de l’Escola

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors celebrades en sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 2015 i en sessió extraordinària del dia 24 de novembre de 2015.
  2. Balanç nova Junta Directiva i comissions curs 2015/2016.
  3. Avanç tancament compte de resultats 2015/2016 (aportacions a l’Escola).
  4. Previsió curs 2016-17 (speaker i reforç).
  5. Incidència colònies 2016.
  6. Funcionament de les activitats extraescolars i del sorteig de places.
  7. Necessitats Comissions menjador, Camins escolars, barri i Tresoreria.
  8. Precs i preguntes

 

Barcelona,  30 de maig de 2016

La secretària

Júlia Fajardo Garcia