assemblea-generalSocis de l’Ampa de l’Escola Pere IV

Benvolguts i benvolgudes,

Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoco per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data: 3 de novembre de 2016 (dijous)
Hora: 19:00 hores
Lloc: Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de l’acta anterior celebrada el 9 de juny de 2016.
  • Informació comissions i programació d’activitats.
  • Tancament balanç curs 2015/2016.
  • Aprovació Pressupost curs 2016/2017.
  • Precs i preguntes

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
La secretària
Júlia Fajardo Garcia