Barcelona, 27 de maig de  2011

Benvolguts pares i mares,

Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea Extraordinària de socis de l’AMPA de l’Escola Pere IV que celebrarem el proper dijous 16 de juny de 2011 a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19 h en segona, al gimnàs de l’escola, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Aprovació del tancament de l’any
  3. Informacions de les comissions
  4. Ratificació dels càrrecs en funcions i presentació del calendari electoral per les eleccions del mes d’octubre
  5. Posicionament de l’Ampa respecte als acords de govern que preveuen retallades importants en ensenyament: 6ª hora.
  6. Delegats de curs
  7. Precs i preguntes

 

Esperem comptar amb la vostra assistència

Hi haurà servei d’acollida gratuït

Atentament

Patricia Sarrias, presidenta en funcions de l’AMPA

Sílvia Milian Hita                                                        Patricia Sarrias Javier