Acta de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola Pere IV (Barcelona, 26 de Maig de 2010)

En PDF: www.jmmarch.net/ampa/acta.pdf