En Mariano Fernandez ens mostra les fotografies de la 4rta acampada Xafafarigoles

Per veure les fotos cickeu sobre l’enllaç següent:

http://www.pbase.com/ampa/acampada_2012&page=all