S’ha rebut el segòn pagament del Consorci d’Educació corresponent a la subvenció per
acollida matinal del curs 2009-2010 pel període comprès entre gener i
juny de 2010.

L’import d’aquesta subvenció s’abonarà a les families
beneficiaries en els pròxims rebuts d’acollida matinal.