Imatge de l ‘assaig general d’aquesta mateixa tarda.
Demà a LA BALLARUGA, més, molt més.
 
Foto: Josep Maria March