Una petita mostra de les activitats d’extraecolars:

http://www.pbase.com/ampa/mostres_extrasecolars&page=all