En Carles Martin, ens fa arribar les fotos de la matinal de bàsquet del dia 27 de novembre de 2010.
Per veure les fotos aquí:

http://www.pbase.com/ampa/matinal_basquet_cet10