arenal

La Comissió de Solidaritat i Cooperació de l’AMPAde l’Escola Arenal de Llevant, amb el suport de l’equip docent i famílies del centre, promou la celebració, el proper 10 de maig de 2014, de la IV Cursa Solidària Arenal de Llevant, que consistir en la realització de 7 curses adaptades a diferents grups d’edat, en un circuit habilitat al voltant de l’escola. Es tracta d’una cursa de caràcter solidari i no competitiu, a on es premiarà la participació i no el resultat final. Els recursos recaptats amb les aportacions fetes pels participants aniran destinats a una associació del barri que treballa amb col·lec-tius en situació d’exclusió social. L’activitat s’em-marca en el programa de Festes de Maig del Poblenou. La participació és oberta a altres escoles del barri i participants per lliure.

Per a més informació, cliqueu aquí