fotofi

Tancada la recepció de fotografies. Hhem rebut un total de DOTZE imatges.

(Ordre alfabètic)
Carme Sánchez
David Méndez
Gemmina Vidal
Imma Rodriguez
Jéssica Paulino
Josep Ma. Muñoz
Laura Berqui
Olga Bernad
Patrícia Sárrias
Pere Vilajoana
Salvador López
Vanessa Garcia

MOLTES GRÀCIES per la vostra participació.

Ara el jurat té una dura tasca, el proper dia 23 d ‘abril publicarem el resultat.

Salut i fotos !