Vanessa Garcia ens ha fet arribar unes fotografies de l ‘inici de les activitats extraescolars (Gràcies Vanessa !)

Foto: Vanessa García