Benvolguda senyora,

L’Escola Pere IV està en el grup de centres de Barcelona que desenvolupem el model d’escola inclusiva i escolaritzen alumnes amb algun tipus de discapacitat i fins aquest curs rebien assistència personalitzada a través de la Fundació ASPASIM.

Aquesta entitat, a través d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament, ens ha aportat fins aquest curs personal especialitzat per atendre aquests alumnes i donar suport als mestres. Aquest setembre, de manera sobtada, el Departament d’Ensenyament ha decidit desvincular-se d’aquest conveni. Això ha provocat dos fets que considerem lamentables: les direccions dels centres, com a representants de l’administració educativa, no han tingut cap informació per part del Departament i, encara més greu, s’ha començat el curs sense que aquests alumnes puguin tenir l’atenció adequada a les seves necessitats personals.

A Catalunya, aquest model d’escola inclusiva s’ha anat desenvolupant des de fa més de vint anys i actuacions com aquesta no fan més que posar en perill els projectes dels centres i l’atenció als alumnes. Volem expressar el malestar que ha generat la decisió del Departament entre l’equip de mestres de la nostra escola i les famílies directament afectades i el conjunt de la comunitat educativa.

El curs escolar ha començat el passat dimecres dia 12 de setembre i, des del primer moment, les famílies han reclamat a les direccions l’atenció que els seus fills i filles tenien el curs passat i que des de l’escola no els podíem oferir, ni se les podia informar de la situació ni les previsions possibles.

També volem deixar constància que aquest centre no ha participat en cap procés d’avaluació de la intervenció de la Fundació ASPASIM que hagi pogut orientar la decisió del Departament de desvincular-se del conveni.

Finalment, volem deixar clar el nostre desacord en el procés seguit pel Departament i en la situació de desatenció dels alumnes amb necessitats de suport educatiu del nostre centre.

 

Barcelona, dilluns 17 de setembre de 2012.

Equip de mestres de l’Escola Pere IV

Comissió d’Inclusió de l’AMPA Pere IV

Junta de l’AMPA Pere IV

Consell Escolar de l’Escola Pere IV