En Joaquim Soler Diaz ens envia una carta de presentació de les seves propostes com a candidat a les eleccions del Consell Escolar:

Joaquim Soler Diaz

Pare de l’alumnes de 5º primaria, de 1º primaria, i de P4

Estimats pares/mares de la nostra Escola,

com a candidat a representar-vos al Consell Escolar , m’agradaria adreçar-vos unes reflexions personals, conjuntamente amb la proposta de Programa que portaria a terme en el cas de resultar escollit.

Per llegir tot el programa descarregar el PDF:

– Carta Candidatura Consell Escolar Quim Soler

La informació i les opinions que aquí es publiquen son propietat i responsabilitat dels qui las emeten i no tenen perquè coincidir amb la línea de l ‘AMPA