En xavier roman viñas ens comunica que vist l’elevat nombre de candidats al consell escolar (bona noticia) i per tal afavorir la implicació de noves famílies en els òrgans de gestió de l’escola, renuncia a la seva candidatura al consell escolar per a concentrar se en la seva tasca com a president del ampa en aquest moments tan importants pel futur del projecte “pere IV