Des de l’AMPA PERE IV es vol informar a tota la comunitat de l’escola PERE IV dels moviments que s’estan duent a terme des de diferents associacions, amb la publicació o lectura de diferents manifests, referent a la sentencia del Tribunal Supem, respecte a la llengua vehicular a les escoles de Catalunya.

A continuació s’us adjunta un parell d’enllaços, on parla del tema.

– Manifest de la federació de moviments de renovació pedagógica de Catalunya

 –  http://www.somescola.cat/www/somescola/ca/manifest.html