Curs de vela lleugera / 8 hores ( 4 sessions de 2 hores)

Calendari: 11,12,13,14 de juny ( de dilluns a dijous)
Horari: 16:00 a 18:00h
Places: 10
Mínim inscrits: 5 alumnes

PREU: 66,24€ x alumne + 10,00€ de l’assegurança anual. Total: 76,24€ x alumne.

Data límit per confirmar nº inscrits i el 1r pagament: dilluns 4 de juny.

Calendari: 17,18,19,20 de setembre ( de dilluns a dijous)
Horari: 17:15 a 19:15h
Places: 10
Mínim inscrits: 5 alumnes

PREU: 66,24€ x alumne + 10,00€ de l’assegurança anual. Total: 76,24€ x alumne.

Data límit per confirmar nº inscrits i el 1r pagament: dilluns 10 de setembre.

L’assegurança només és tramita una vegada a l’any i té cobertura fins el 31 de desembre 2018.

FULL D’INSCRIPCIÓ

EQUIP QUE CAL PORTAR

RECORDEU: Els alumnes han de saber nedar i/o està familiaritzat amb el medi aquàtic per fer l’activitat.

FORMA DE PAGAMENT:
Per tal de reservar, cal fer l’ ingrés del 50% mitjançant transferència bancària (Bankia. Titular: Vela Catalana, SL ES46 2038-9207-22-6000030259).
Un cop efectuat el pagament, cal enviar un mail amb la còpia de la transferència bancària, indicant-hi el nom de la vostra escola.
La resta es pagarà per transferència una vegada realitzada l’activitat. En el cas de no assistir algun/a alumne/a, no es retornarà el import de la reserva.