carnestoltes

BASES CONCURS CARTELL CARNAVAL POBLENOU 2016

PARTICIPACIÓ:
– Hi pot participar tothom sense límit d’edat.
– L’autoria dels treballs pot ser individual o col·lectiva, amb un màxim de dos cartells per autor/a/es.

TÈCNIQUES, FORMAT, I CONTINGUT:
– La tècnica i l’ús dels colors és lliures (dibuix, pintura, fotografia, etc.).
– El format del cartell ha de ser 210 mm (ample) x 420 mm (alçada).
– Cal reservar una franja en blanc de 40 mm d’alçada a la part inferior del
full.
– Els cartells han de contenir la llegenda: “Carnaval al Poblenou 2016”
– Els treballs s’han de presentar muntats en un suport rígid (cartró o fullola).
– Darrera de cada treball hi ha de constar el nom, cognoms, edat, telèfon,
domicili de l’autor i correu electrònic.

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ:
– La data màxima de presentació serà fins al 12 de gener del 2016 i s’ han de lliurar a:
Coordinadora d’Entitats del Poblenou amb seu a:
Casal de Barri del Poblenou
Rambla del Poblenou 49 despatx 2
08005 Barcelona.

SELECCIÓ – VOTACIÓ DEL CARTELL GUANYADOR:
– El jurat estarà integrat pels membres de l’Assemblea de la Coordinadora d’Entitats
del Poblenou. El jurat té la facultat de declarar desert el premi.

SOBRE LES OBRES PRESENTADES:
– Els originals de les obres premiades restaran en propietat de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou, que se’n reserva tots els drets
d’explotació, difusió i publicació.
– Les obres no premiades podran ser retirades pels autors/es a partir del dia 8 de Febrer del 2015, a la recepció del Casal de Barri del Poblenou (Rambla del Poblenou, 49).
– Durant la Rua, el dissabte 6 de Febrer, es lliurarà el premi a l’obra escollida i serà editada com a cartell del Carnaval (i altre material de difusió, si s’escau) amb les activitats que tindran lloc dins dels actes del Carnaval 2015.

PREMI:
– El/la/els/les guanyadores del concurs seran obsequiades amb un guardó.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
– La participació en aquest concurs pressuposa plena acceptació d’aquestes