El pdf de la FaPac:

– Comunicat Eleccions Consells Escolars