Per què és important la sisena hora?

1. Perquè els nostres fills tindran una mitjana de 175 hores més de classe al llarg del curs, 1.050 hores més de classe durant tota la primària, el que significa un any lectiu. En un context de preocupació pel fracàs escolar, ens sembla una pèrdua considerable i un retrocés inacceptable si de debò ens preocupa la qualitat del sistema educatiu.

2. Perquè serveix per igualar les condicions d’escolarització entre totes les escoles que reben fons públics. És una eina per prestigiar l’escola pública, per garantir l’equitat i per prevenir i superar el fracàs escolar. Aquests tres objectius continuen vius i són necessaris en el moment actual.

3. Perquè convé no fer canvis educatius d’anada i tornada de forma compulsiva. Cal donar temps a que els canvis donin resultats. En educació els resultats d’algunes polítiques triguen anys a notar-se. Per exemple, els alumnes que van començar 1er de primària amb sis hores, actualment estan a 4rt de primària.

4. Perquè es va incrementar el nombre de mestres per escola entre 2 i 3 de mitjana. La seva dedicació lectiva es reduïa amb la qual cosa es poden preparar millor les classes, reunir-se amb altres mestres i amb les famílies. Amb la pèrdua de la sisena hora també perdem temps que els mestres dedicaven a l’atenció de les famílies.

5. La sisena hora es pot plantejar com a reforç dels aspectes millorables de cada centre, com un element dinamitzador de la situació, com una eina de participació de les famílies en les decisions que les afecten. És una eina molt versàtil que es pot exercir de moltes maneres diferents segons siguin les necessitats de les escoles. Cal imaginació i ganes per treure’n tot el profit que la mesura pot donar.

Quins són els arguments en contra del manteniment de la sisena hora?    Què podem dir respecte aquests arguments?                                                                                                 
És una inversió molt elevadaper a tan poc rendiment. És una inversió elevada allà on més falta fa. En la formació de les futures generacions, és una inversió no una despesa. Donarà resultats si som capaços de mantenir-la.
Es poden optimitzar els recursos d’atenció als alumnes de manera que sense aquesta hora es puguin fer més desdoblaments. Amb una hora més d’atenció a l’alumnat es poden fer moltes activitats de reforç, complementàries i de suport a tot l’alumnat, tant a qui destaca més com a qui necessita més recolzament.
De tota manera es mantindrà en les escoles d’entorns socials desfavorits. Només des del cinisme més gran es mantindria una eina inútil en entorns desfavorits. Aquesta és la prova de foc de que la sisena hora és útil i positiva.
S’incrementa una hora setmanal l’atenció a l’alumnat per part dels mestres, que passaran de 23 a 24 hores. (abans de la sisena hora eren 25 hores) Amb aquest increment d’atenció es pot atendre l’increment de població escolar. És unamesura pensada per poder cobrir les necessitats de personal docent d’atenció directa a l’alumnat. En definitiva, per poder tenir mestres per als nous alumnes que s’incorporen al sistema es treu la sisena hora en una bona part de les escoles on s’impartia i, a més, se’ls incrementa una mica la dedicació a l’alumnat.
Moltes mestres no estan d’acord amb aquesta hora. Aquest argument cal prendre-s’ho amb cautela. Si es treu la sisena hora poden perillar molts llocs de treball dels docents. No oblidem que es van haver de contractar més de 3.000 per cobrir les necessitats que comportava la mesura.
La sisena hora no ha funcionat bé. Allà on la sisena hora no ha funcionat bé caldrà avaluar si han funcionat bé les altres cinc hores. Cal avaluar el sistema en general i la sisena hora en particular. De moment ningú ens ha donat una sola xifra que demostri que la mesura és negativa.
Dificulta l’organització de l’escola fent que, per exemple, a 1er o 2on de primària hi hagi molts mestres en cada grup. L’organització de les escoles és més flexible, però no necessàriament pitjor. Aquesta hora es pot organitzar de manera que els alumnes dels primers cursos de primària estiguin la major part del temps amb els seus tutors/es. Ara, sense la sisena hora, molts alumnes dels primers cursos de primària també veuran molts monitors diferents.

 

Resta d’informació en pdf:

– fapac-sisena-hora

Enllaç:

http://www.fapac.cat/2011/05/Consideracions-mantenir-la-sisena-hora-en-la-pública