Clica+ per veure el detall

Comissió de Gestió

Coordina el funcionament general de l’AMPA i la tasca de les comissions.

Presidenta: Ainhoa Gallardo

Vicepresident: Òscar Rivas

Secretària: Marga López

Tresorer: Jordi Graell

Comissió d’Extraescolars

Busquem, organitzem i coordinem les activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu, amb un o dos representant per a cada activitat:

· Vocals: Maria Casal, Elisa Herrero i Beatriz Laínez

· Membres:

Anglès: Leticia i Nuria

Batukada: Carol

Escacs: Xènia

Esports: Clara

Ioga: Esther

Música: Ainhoa

Piscina: Xénia

Teatre: Sílvia

Manualitats: Patrícia

Mecanografia : Ainhoa

Robòtica : Marc

Karate : Elena

Futbol per a pares i mares: Oscar

Bàsquet per a pares i mares: J. Maria

Patinatge per a pares i mares: Clara

Zumba per a pares i mares: Bea/Elsa/Mar

Teatre per a pares i mares : María

Contacte: ampa.extraescolars@pereiv.cat

Comissió de Festes

Amb l’objectiu d’afavorir la relació escola-pares-alumnes en un ambient lúdic i relaxat, impulsem les festes que es treballen a l’escola fora de l’horari lectiu, que són:

 • La Castanyada
 • L’Oncle Buscall i Reis
 • Carnestoltes
 • Sant Jordi
 • Final de curs

 

 • Vocal: Esther Díaz
 • Membres: Laia Blanco, Jordi Vila, Noemí Morín, Marta Romero, Roser Guart, Sandra Vico, Uxue Ganzararain, Oscar Monclús i Eva Saez.

Contacte: ampa.festes@pereiv.cat

Comissió Pedagògica

Treballem diferents vessants de la pedagogia; d’una banda, i amb especial èmfasi, l’educació en valors, organitzant diferents campanyes solidàries per afavorir famílies en risc d’exclusió social i donant cabuda a diferents projectes on el valors siguin l’ ingredient protagonista.

D’una altra banda, impulsem propostes més culturals i artístiques, sempre sota la mirada més pedagògica, com el Sant Jordi Solidari i La Ballaruga (festival de fi de curs).

 • Vocal: Clara Martínez.
 • Membres: Barbara Codari , Vanessa Salinas, Vanesa Gutiérrez i Cristina Negrete.
 • Contacte: ampa.pedagogica@pereiv.cat
Comissió de Casals i colònies

Coordinem els casals i colònies en el període de vacances escolars:

Comissió d'Inclusiva

Vetlla per la inclusió dels infants amb necessitats educatives diverses i les seves famílies.

 • Vocals: Núria Viu i Susana Iniesta
 • Membres: Marta Romero i Maria José Lòpez

Contacte: ampa.inclusiva@pereiv.cat

Comissió Temps de Trobades i Biblioteca
 • Organitzem xerrades, tallers i activitats adreçats als pares i mares amb la finalitat d’oferir eines i reflexions sobre la tasca d’educar. També gestionem el funcionament de la Biblioteca de Pares.
Comissió de Lleure en família

Organitzem sortides periòdiques a la muntanya amb la finalitat de passar un dia nens i pares envoltats de natura i compartint-lo amb altres famílies de l’escola.

Comissió de Barri i Camins Escolars

Treballem per tal que els nostres infants aprenguin a ser autònoms en el camí a escola, des de la confiança i la responsabilitat. Vetllem per la millora dels espais urbans que ens envolten, així com per la convivència, dins d’un projecte de barri. Ho fem a través d’una xarxa on som l’Ajuntament (IMEB), els tècnics del districte, la guàrdia urbana i les escoles, comptant amb la col·laboració imprescindible de les botigues amigues.

També assistim periòdicament a les reunions de la Plataforma d’Educació del Poblenou i donem suport a les iniciatives que sorgeixen. També participem al Consell Escolar del districte i amb la Coordinadora d’Ampes del Poblenou.

Comissió de Menjador

Vetllem per un funcionament correcte del servei de menjador amb Cuina Justa.

 • Vocals: Montse Durán, Sílvia Domènech i Elisabet Verdaguer.
 • Membre: Carme Gil, Emma Grau Sió, David Garcia Gómez.
 • Contacte:ampa.menjador@pereiv.cat
Comissió Comunicació

La Comissió de Comunicació gestiona les informacions generades des de l’AMPA, dinamitza el blog, el compte de Twitter ampapereiv i l’apartat de l’AMPA de l’aplicació mòbil de l’escola. Informem de totes les activitats de l’AMPA per posar-les al servei de les mares i pares de l’escola i fomentar la implicació de les famílies.

 • Vocal: José María Dempere
 • Membres: Marga López, Sergi Martín i Mercè Fernández
 • Contacte: ampa.bloc@pereiv.cat