COLONIES
Cet10 ens facilita l ‘enllaç on penjaran les fotos de les colònies.
Les fotos: http://www.cet10.org/s_colonies_dia.php?cat=10