Encara no heu inscrit al vostre fill/a a les Colònies? Doncs afanyeu-vos les places son limitades i en queden 49!!
Recordeu que disposeu fins el dia 10 de maig per poder gestionar-la i és imprescindible que juntament amb el full d’inscripció aporteu:
  •  Fitxa de salut omplerta amb la documentació mèdica pertinent i una foto de l’infant.
En cas de resposta afirmativa a qualsevol dels aspectes indicats a la fitxa, cal adjuntar:
      • Certificat mèdic actualitzat on s’especifiqui el tipus d’intolerància o al·lèrgia així com la dieta que s’ha de seguir. SENSE AQUEST, LA FITXA NO TÉ VALIDESA
      • Protocol d’actuació en cas de situació crítica.
  • Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat. En cas de no estar vacunat/da s’ha de portar un certificat mèdic oficial.
  • Fotocòpia de la targeta magnètica d’identificació sanitària o d’altra document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l’activitat.
En el cas que encara no haguéu presentat aquesta documentació, disposeu per fer-ho fins el 10 de maig. D’entregar-se més enllà de la data indicada, no us podrem garantir la plaça.
Les famílies interessades a sol·licitar BEQUES, el termini fixat per a la seva tramitació és del 24 d’abril al 10 de maig. Cal us adreceu a la secretaria de l’Ampa (Esther Portillo) de dilluns a divendres de 8. A 11h i de 16.15 a 19h (divendres fins les 18h) o al coordinador d’activitats extraescolars (Victor Richarte) totes les tardes de 16.15 a 19.15h
Pel que fa a la sol·licitud de MONITORS DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ el període és del 22 d’abril al 25 de maig de 2017. Cal tramitar-ho presencialment a les oficines de la CET10 Rambla de Guipúscoa, 23-25 baixos, en horari de dilluns a dijous de 9h a 19h i divendres de 9h a 15h
Qualsevol dubte que tingueu al respecte, no dubteu a contactar amb nosaltres (ampa.casalcolonies@pereiv.cat).