Durant la propera Assemblea General de l’AMPA del dia 7 de novembre de 2019, es celebraran les eleccions a la nova Junta de l’AMPA pel mandant 2019-2021.

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, us fem extensible la publicació de la llista definitiva de candidatures:

Candidatures eleccions DEF 2019