eleccions AMPA

 CONVOCATÒRIA ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA (PERÍODE 2015-2017)

 

L’Assemblea General, en reunió de data 27 d’octubre de 2015, ha aprovat el següent calendari d’eleccions a la Junta Directa:

  • Del 28 d’octubre al 6 de novembre: presentació de candidatures.

Totes les persones interessades en formar part de la Junta Directiva, ja sigui com a membre necessari o com a vocal d’alguna de les comissions, ha d’adreçar-se a la secretaria de l’ampa i sol·licitar el full de sol·licitud i incorporar les seves dades així com indicar a quin càrrec presenta candidatura.

  • 6 de novembre: publicació llista de candidats

En aquesta data, surtirà publicada en els diferents mitjans de comunicació la llista de candidats a cadascun dels diferents càrrecs.

  • Del 9 a l’13 de novembre: al·legacions

Aquest període s’estableix a l’efecte de presentar reclamacions o correccions a la llista publicada, així com per presentar nova candidatura en el supòsit que algun càrrec hagi quedat vacant, si es produeix.

  • 17 de novembre: ELECCIONS

Durant tot aquest dia, al vestíbul de l’Escola es trobarà a disposició dels socis els formularis d’elecció on figuraran els diferents candidats així com una urna on dipositaran els seus vots. L’horari serà de 9h a 19h. Correspon un vot per família.

  • 17 de novembre a les 19:30h: Assemblea extraordinària pel recompte de vots, nomenaments i pressa de possessió.

Un cop tancades les urnes, es procedirà, en acte públic, a realitzar el recompte de vots i al nomenament de les persones elegides en els diferents càrrecs, prèvia acceptació d’aquests. Els nomenaments s’aprovaran tenint en compte la majoria de vots formulats a cada candidatura.

Barcelona, 28 d’octubre de 2015