Socis i Sòcies de l’Ampa de l’Escola Pere IV

 

Benvolguts i benvolgudes,

Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoco per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà  lloc d’acord amb el detall següent:

 

Data:  9 de novembre de 2017 (dijous)

Hora:  19:30 hores

Lloc: Gimnàs de l’Escola

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Aprovació de l’acta anterior celebrada el 7 de juny de 2017.
  2. Presentació del Compte de Resultats del curs 2016/2017.
  3. Aprovació del Pressupost del curs 2017/2018.
  4. Balanç Junta Directiva i Comissions del curs 2016/2017.
  5. Canvi en el Funcionament de les Activitats Extraescolars (!)
  6. Eleccions i Constitució de la nova Junta (mandat 2017/2019)
  7. Precs i preguntes

 

Barcelona, a 30 d’octubre de 2017

 

La Secretària de la Junta

Laia Santanach i Sabatés