Barcelona, 13  de gener 2011

Benvolguts pares i mares,

Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea General de socis de l’AMPA de l’Escola Pere IV que celebrarem el proper dimecres 26 d Gener  de 2011 a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19 h en segona, al gimnàs de l’escola, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
  2. ELECCIONS PER LA COBERTURA DE VACANTS A LA JUNTA D’AMPA: PRESENTACIÓ DE CANDIDATS I VOTACIÓ.
  3. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA FIGURA DE  DELEGATS DE CURS.
  4. INSTITUT-ESCOLA: INFORMACIONS D’AMPA (La comissió institut del Consell Escolar convocarà una reunió informativa properament)
  5. TORN OBERT DE PARAULES. PRECS I PREGUNTES.

INFORMACIÓ

Els socis interessats en presentar-se  a alguna de les vacants de la Junta, ompliu la butlleta adjunta i entregar-la a secretaria AMPA (Esther Portillo)

DATA LIMIT PRESENTACIO CANDIDATURES: 21-01-11

LA VOTACIO ES REALITZARÀ A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 26 DE GENER DE 2011

Esperem comptar amb la vostra assistència

Hi haurà servei d’acollida gratuït

Atentament

Xavier Roman, president AMPA

Adjuntem full d’inscripció:

– full inscripció candidats