Barcelona, 09 d’octubre de 2010

Benvolguts pares i mares,

Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea General de socis de l’AMPA de l’Escola Pere IV que celebrarem el proper dimecres 27 d’octubre de 2010 a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18,15 h en segona, al gimnàs de l’escola, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
  1. APROVACIÓ EXERCICI ANTERIOR I PRESENTACIÓ PRESSUPOST  D’AQUEST ANY
  1. LECTURA I APROVACIÓ D’ESCRIT  SOBRE L’INSTITUT-ESCOLA QUE VOLEM.
  1. PROPOSTA D’ACTUACIONS DE LES COMISSIONS

Casals i colònies/Extraescolars /Festes / Pedagògica / Menjador / Escola de pares / Lleure en família / Escola de pares/ Camins escolars /Comunicació / Infraestructures

5.    TORN OBERT DE PARAULES. PRECS I PREGUNTES

Esperem comptar amb la vostra assistència

Atentament

Xavier Roman, president AMPA

* Hi haura servei d’acollida gratuït