El proper dijous 7 de novembre celebrarem l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data: 7 de novembre de 2019 (dijous)
Hora: 19:30 hores

Lloc: Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA (2019-2021)
3. Tancament balanç curs 2018/2019
4. Aprovació Pressupost curs 2019/2020
5. Informació comissions i programació d’activitats
6. Precs i preguntes

Convocatòria de l’Assemblea

Hi haurà servei d’acollida.

AMPA Pere IV